KÜLTÜR

Saflığın Simgesi Kardelen

Kışın dondurucu soğu­ğuna bile aldırmadan karların içinde açan kardelen ve ona sadık kalmayıp aldatan sevgilisi hercai çiçeğinin hikayesi…

Günümüzden yıllarca önce birbirini çok seven iki çiçek varmış. Bunlardan erkek olan sevgilisini baharda açtıkla­rında diğer çiçeklerden çok kıskanıyormuş. Sonunda erkek çiçek, baharda binlerce çiçeğin içinde açmak yerine kışın dondurucu soğu­ğunda açarak, sevgilisini daha fazla görmeyi hayal etmiş.

Yine bahar gelmiş tüm çiçekler toprağı yedi renge boyamış. Erkek çiçek,    kışın kurduğu ha­yallerini anlat­mış. Dişi çiçek de sevgilisinin fi­kirlerini çok be­ğenmiş ve bir daha ki sefere hiç kimsenin açmaya cesaret edeme­diği, kışın dondurucu so­ğuğunda açmak için sözleş­mişler.

Bahar bitmiş, yaz geçmiş ve kış gelmiş. Sevgilisine kavuşma hayalleri ile yerinde duramayan erkek çiçek, karın bir yorgan gibi kapladığı toprağı delerek yeryüzüne çıkmış. Bembeyaz karlar içinde o renkleriyle göz kamaştıran sevgilisini aramış, aramış, ara­mış… Ama bulama­mış.

Ümidini yiti­ren erkek çiçek bir süre sonra üzüntüsün­den boynunu eğmiş ve soğu­ğun şiddetine daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetmiş. İş­te o günden sonra aşkı i­çin kışın dondurucu soğu­ğuna bile aldırmadan karların içinde açan çiçe­ğe kardelen ve ona sadık kalmayıp aldatan sevgiliye de hercai adı verilmiş.

hercai çiçeği

Boynu bükük kardelen çi­çeğinin hikayesi böyle başlıyor. Bu hikaye insanları çok etkilemiş olacak ki, o günden sonra karde­len ve hercai adına sayısız şiirler ya­zılmış ve şarkılar bestelenmiş.

Bilim­sel adı Galanthus olan kardelen ismi, Yunanca gala=süt, anthos= çiçek kelime­lerinden türetilmiş bir isim olup süt gibi beyaz anlamında kullanılmakta. Eski çağ bilginlerinin kardelene süt çiçeği adını vermelerinin sebebiyse, onun o yıllarda bi­linen en beyaz çiçek olmasından kaynakla­nıyor.

Rengi ve görünüşü nedeniyle karde­len, her zaman saflığı, temizliği sembolize et­miştir. Bu nedenlerle, çeşitli yabancı dillerde saflı­ğın çiçeği, gelin çiçeği gibi isimlerle anılmış ve Av­rupa’da her şubat ayının ikisinde kutlanan “Cand­lemas Day” festivalinin sembolü olmuş bulunuyor.

İlk kez MÖ 370-285 yılları arasında yaşamış doğa bilimci Theophrast tarafından tanımlanan kardelen, zambakgiller ailesin­den olup, yine bu aylarda açan ve güzel kokusu i­le tanınan nergizin de yakın akrabası.

Kardelenler ile Ocak – Mart ayları arasında yüksek yerlere çıktığınız zaman karşılaşabilirsiniz. Umarız sizler de bir gün şehrin kalabalığından kaçarak aşık çiçek kardelenleri görmeye gi­debilirsiniz.

Cenk Durmuşkahya

YolveMacera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu