Saflığın Simgesi Kardelen

Kışın dondurucu soğu­ğuna bile aldırmadan karların içinde açan kardelen ve ona sadık kalmayıp aldatan sevgilisi hercai çiçeğinin hikayesi…

***

Günümüzden yıllarca önce birbirini çok seven iki çiçek varmış. Bunlardan erkek olan sevgilisini baharda açtıkla­rında diğer çiçeklerden çok kıskanıyormuş. Sonunda erkek çiçek, baharda binlerce çiçeğin içinde açmak yerine kışın dondurucu soğu­ğunda açarak, sevgilisini daha fazla görmeyi hayal etmiş.

Yine bahar gelmiş tüm çiçekler toprağı yedi renge boyamış. Erkek çiçek,    kışın kurduğu ha­yallerini anlat­mış. Dişi çiçek de sevgilisinin fi­kirlerini çok be­ğenmiş ve bir daha ki sefere hiç kimsenin açmaya cesaret edeme­diği, kışın dondurucu so­ğuğunda açmak için sözleş­mişler.

Bahar bitmiş, yaz geçmiş ve kış gelmiş. Sevgilisine kavuşma hayalleri ile yerinde duramayan erkek çiçek, karın bir yorgan gibi kapladığı toprağı delerek yeryüzüne çıkmış. Bembeyaz karlar içinde o renkleriyle göz kamaştıran sevgilisini aramış, aramış, ara­mış… Ama bulama­mış.

Ümidini yiti­ren erkek çiçek bir süre sonra üzüntüsün­den boynunu eğmiş ve soğu­ğun şiddetine daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetmiş.

İş­te o günden sonra aşkı i­çin kışın dondurucu soğu­ğuna bile aldırmadan karların içinde açan çiçe­ğe kardelen ve ona sadık kalmayıp aldatan sevgiliye de hercai adı verilmiş.

hercai çiçeği

Boynu bükük kardelen çi­çeğinin hikayesi böyle başlıyor. Bu hikaye insanları çok etkilemiş olacak ki, o günden sonra karde­len ve hercai adına sayısız şiirler ya­zılmış ve şarkılar bestelenmiş.

Bilim­sel adı Galanthus olan kardelen ismi, Yunanca gala=süt, anthos= çiçek kelime­lerinden türetilmiş bir isim olup süt gibi beyaz anlamında kullanılmakta.

Eski çağ bilginlerinin kardelene süt çiçeği adını vermelerinin sebebiyse, onun o yıllarda bi­linen en beyaz çiçek olmasından kaynakla­nıyor.

Rengi ve görünüşü nedeniyle karde­len, her zaman saflığı, temizliği sembolize et­miştir. Bu nedenlerle, çeşitli yabancı dillerde saflı­ğın çiçeği, gelin çiçeği gibi isimlerle anılmış ve Av­rupa’da her şubat ayının ikisinde kutlanan “Cand­lemas Day” festivalinin sembolü olmuş bulunuyor.

İlk kez MÖ 370-285 yılları arasında yaşamış doğa bilimci Theophrast tarafından tanımlanan kardelen, zambakgiller ailesin­den olup, yine bu aylarda açan ve güzel kokusu i­le tanınan nergizin de yakın akrabası.

Kardelenler ile Ocak – Mart ayları arasında yüksek yerlere çıktığınız zaman karşılaşabilirsiniz. Umarız sizler de bir gün şehrin kalabalığından kaçarak aşık çiçek kardelenleri görmeye gi­debilirsiniz.

Cenk Durmuşkahya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu