Bilgeliğe Giden Yolun Kitabı: Tao Te Ching

Tao Te Ching / Yol ve Erdem Kitabı, 2500 yıl önce Çinli bilge Lao Tzu tarafında kaleme alındı. Bu kitaptaki düşünceler, Asya’nın en önemli dini inançlarından birinin temellerini attı.

tao

Bu kitapta yer alan kadim bilgeliği tercüme etmek zordur. Ancak aslında anlamı açıktır. Bir kişinin kendinin farkında olmayı öğrenmesi modern yaşamı iyileştirecektir. Bir efsaneye göre bir gecede yazılmış olan Tao Te Ching, seksen bir bölümden oluşur. Ahlak ve felsefeyle ilgili bilgilerin yer aldığı kitap, evrenin doğasını ( Tao yol anlamına gelir) ve kişisel ahlakın önemini ( Te erdem anlamına gelir) açıklamaya çalışır.

Lao Tzu Kimdir?

Lao Tzu, çalışmalarıyla Taoizm olarak bilinen düşünce okulunun temellerini atmış, Çinli, efsanevi bir filozoftu. Bugün dünyada Taoist yaşam biçimini izleyen tahminen yirmi milyon insanla birlikte Taoizm; Asya felsefesi, mistisizmi ve dini üzerinde büyük bir etki yaratmıştır.

lao tzu
Lao Tzu, takipçileri tarafından dünyaya dokunan en bilge insan olarak kabul edilir. Modern Çin’de Taoizm iktidardaki Komünist Parti tarafından kabul edilen beş dini inançtan biridir. Partinin kabul ettiği diğer dinler ise Budizm, Katoliklik, İslam ve Protestanlık’tır.

Aslına bakılırsa Lao Tzu’nun hayatı hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Hayatı ile ilgili boşluk sayısız efsane ile doldurulmuştur. Bunlardan birine göre bilgeliğinin bir işareti olarak sakallı doğmuştur. Bir başka mit 996 yıl yaşadığını iddia eder. Kimileri günümüzün Luoyang şehrinde Çin imparatorunun arşivcisi olarak çalıştığına işaret ederler. Söylendiğine göre ilk felsefi yazılarını burada yazmıştır. Önde gelen birkaç modern akademisyen, Lao-Tzu’nın belki de hiç var olmadığını ve Tao Te Ching’in yüzyıllar içerisinde
birkaç elden geçerek yazıldığını ileri sürer.

Tao Te Ching, Lao Tzu’nun Öğretilerini İçerir

Lao Tzu’nın yazıya geçirilmiş, bilinen tek kitabı, Tao Te Ching isimli kısa aforizmalar ve düşünceler kitabıdır. Tao Te Ching’de Lao Tzu evrenin doğası, bizim evrendeki yerimiz ve iyiyle kötünün doğasına ilişkin büyük temalarla boğuşur.

lou
Lao Tzu’nun ahlak anlayışında derin düşüncenin önemine, barışçılığa ve doğayı kabullenmeye vurgu yapılır. “Kendinle barış, hayatın doğal akışı ile neşelen” der bir pasajında. “Hiçbir beklentin olmadığı zaman, bütün dünya senin olur.”

Temelde, Lao Tzu’nın görüşü, yaşamanın en iyi yolunun, doğanın düzenini ve hem bireyin hem de toplumun içinde ve arkasında bulunan bir gücün varlığını kabul etmek olduğudur. Doğanın düzeni
ya da gücü, Tao kavramının içinde mevcuttur.

Mutlu ve tatmin olunan bir yaşam sürmek için kişi Tao’yla “bir” olmayı denemek zorundadır. Te, Tao’nun gücü ve erdemidir. Evrendeki her şeyin doğasında Te mevcuttur. Bizim Te ile Tao arasında bir denge yakalamak için, üç temel değer kazanmaya çalışmamız gerekir: Yalınlık, boşluk ve eylemsizlik. Tao Te Ching’e göre, Lao-Tzu, kendi öğretisini şu şekilde özetler: “Öğretecek üç şeyim var: Yalınlık, sabır
ve merhamet. Bu üçü, senin en büyük hazinendir.

Taoizmin en bilinen konsepti ikiciliktir. Lao Tzu’ya göre doğa zıtlıklarla doludur: dişil ve eril, aydınlık ve karanlık, yaşam ve ölüm. Lao Tzu bu ikilikler arasındaki gizli bağlantıları anlayarak evrenin doğasının kavranabileceğini ileri sürer. Gerçekten de pek çok açıdan bu zıtlardan biri olmadan diğerinin de var olması mümkün değildir. Bu konsept en çok ünlü Yin (dünya) ve Yang (cennet) kavramları ile sembolize edilmiştir. Bunlar zıt kavramlar gibi gözükse de biri olmadan diğerinin varlığı söz konusu olamaz.

“Yol kılavuz olabilir” 

Tao Te Ching
Lao Tzu’nun münzevi bir keşiş olarak yaşadığı ve sessiz sedasız bir biçimde öldüğü söylenmektedir. Yazıları ise çok büyük bir tutkuyla sahiplenilmiştir. Öyle ki Tao Te Ching ’in kopyaları kazılarda ortaya çıkan eski Çin mezarlarında gömülü olarak bulunmuştur. Taoizm günümüzde Çin’in en yaygın inançları arasında yer almaktadır.

Yol dediğimiz ucu görünmez bir çizgi değildir. Yol insanın kendisinden evrene, evrenden insana giden bir bütünlük halinin, doğanın ta kendisidir. Bizi kendimizden, evrenden ayıran, uzaklaştıran cehalet yani egonun ta kendisidir. Bir mum ışığının salıntısı gibi egomuzu serbest bıraktığımızda varoluşsal olarak kendinize döner ikilikler dünyasını bırakarak yola gireriz. Her şey sürekli olarak değişir. Bunu sakince kabullendiğiniz zaman hayatın getirdiği şeylerin doğal akışıyla uyum içinde hareket edersiniz.

Geleceğin bilinmezliği, geçmişe bağlanmayı daha kolay bir seçenek gibi gösterir. Ama şu anda geçmişi yeniden yaratmaya çalışmak hiçbir zaman tam sonuç vermez. Şu anı kabul etmek ve geleceğe hoşnutlukla kapımızı açmak gerçekte hayatı çok daha güzel yaşamamızı sağlar.

Mistik ya da dinsel bir öğreti gibi görünse de Tao Te Ching aslında doğudaki psikoloji anlayışının temelidir. Bize nasıl yaşayacağımız ve yapmak istediğimiz şeyleri doğal bir şekilde ve en az çaba ile nasıl başaracağımız konusunda rehberlik eden uygulamaya dönük bir felsefe sunar. Bilgeliğe giden yolun efsane kitabı karanlık dünyamıza ışık tutabilir.

Yazının devamında göz atmak isterseniz: FOMO’ya Karşı JOMO: Kazanan Kim Olacak?


Kaynaklar ve ileri okumalar:

  • The Tao Te Ching by Laozi: ancient wisdom for modern times; yayınlanma tarihi: 27 Aralık 2013; Bağlantı: https://www.theguardian.com/
  • Noah D. Oppenheim; Entelektüelin Kutsal Kitabı; Yayınevi: Maya Kitap
  • A 2,500 year old Chinese philosopher taught me something profound about living the good life. Yayınlanma tarihi: 29 Ocak 2016. Bağlantı:

YolveMacera

Sibel Çağlar

Merhaba. Matematik öğretmeni olarak sürdürdüğüm hayatıma ilerleyen süreçte doğa sporlarını ve içerik üreticiliğini eklemeyi tercih ettim. Bilim, tarih ve coğrafya ilgi alanlarımın başında geliyor. Severek üretiyorum ve ürettiklerimi yayınlıyorum. Yolculuğumda bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu