KÜLTÜR

Modern Ütopya Kasabası: Auroville

Dünyanın her yerinden insanların, dil, din, ırk ayrımı olmaksızın bir arada, doğayla ve birbirleriyle uyum içinde, “kendilerine yeterek” mutlu yaşamaları amacıyla kurulan Hindistan’daki Auroville, dünyanın en eski ve en büyük ekokomünü olarak konuklarını ağırlıyor…

Güney Hindistan’da kurulan Auroville (Şafak Kenti)’in temelleri, Mirra Alfassa tarafından atıldı. Kendisi insanların birlikte kardeşçe yaşayacakları evrensel kent hayalini UNESCO’ya taşıdı.

UNESCO, Birleşmiş Milletler ve Hindistan hükumeti tarafından desteklenen bu biçimde hayata geçmiş oldu. 28 Şubat 1968 günü, o sırada yalnızca bir hayal olan rüya şehrin merkezinde, 124 milletin temsilcileri kendi topraklarından getirdikleri topraklarla, Auroville’in temelini attılar.

Bu esnada Mirra Alfassa, Auroville’in dört maddelik tüzüğünü de açıkladı

1- Auroville kimseye ait değildir. Auroville, bütün insanlığa aittir.

2- Auroville, sürekli bir eğitim, sonsuz bir ilerleme ve hiç yaşlanmayan bir gençliğin yeridir.

3- Auroville, geçmişle gelecek arasında bir köprü olmayı amaçlar.

4- Auroville, ‘gerçek bir insan birliği’ için maddesel ve ruhsal araştırmaların yapıldığı yaşayan bir laboratuvar olacaktır.

Mimar Roger Anger’ın 50 bin kişinin yaşayabileceği biçimde bir planın hazırlandığı Auroville, çorak ve bakımsız topraklar üzerinde gelişti. Auroville geliştikçe, üzerinde bulunduğu çevrede sağlıklı bir araziye kavuştu.

Bugün üzerinde 30’dan fazla ülkeden binlerce insanın yaşadığı Auroville de, “kendine yeten ve doğayla uyumlu” ideal bireylerin oluşturduğu ideal bir toplumun bir arada ve var olabileceği ülküsünün yaşama geçirilmesi sürdürülüyor.

Bu evrensel kentte insanlar yaşamlarını sürdürürken aynı zamanda konuklar kısa ya da uzun dönemli kalabiliyor. Auroville, temel işgücü gereksinimlerinin karşılanması amacıyla da çevresindeki pek çok köyden binlerce insana da iş imkanı sağlıyor.

İmar planından Matrimandir Bölgesi kentin tam orta noktasına yerleştirilmiş. Matrimandir altın renkli kaplamalı, içersinde 70cm’lik kristal bir top bulunduran bir yapı. Şehrin tam ortasındaki sembolik bu yapı aynı zaman da “Barış Alanı” olarak da anılmakta.

Kasaba; yerleşim alanı, endüstriyel alan, kültür ve eğitim alanı, uluslararası alan olmak üzere dört bölgeden oluşmakta. Kasaba çevresinde ormanlaştırma ile 1.25 km kalınlığında bir yeşil bant oluşturulmuştur. Bu sayede kasaba çevresinde yer alan diğer şehirlerin ya da tesislerin kasabanın ekosistemine olumsuz etkileri engellenmekte.

Yerleşm Bölgesi, Aurovill’de 189 hektarlık alanla, en büyük bölge. Parklarla çevrili bu bölge, sakinlerine hem bireysel hem de bir arada yaşam alanları sunuyor. 74 hektarlık Uluslararası Bölge’de, kıtalara göre ulusal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan alanlar yer alıyor. 93 hektarlık Kültürel Bölge ise, araştırma ve uygulama çalışmaları, eğitim, sanatsal ve sportif etkinliklere olanak sunuyor.

Auroville

Kasabanın enerji ihtiyacının büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi ürettikleri elektrikle sağlanmakta. Şehirde sadece enerji değil, tüketim ve atıklar konusunda da örnek bütünleşik bir kent planlaması oturtulmuş.

Modern çevre dostu yapılarda sık karşılaştığımız; kullanım suyunu geri dönüştüren, yağmur suyunu toplayan ve tekrar kullanıma hazırlayan sistemler bulunmakta.

Bu kadar büyük nüfuslu bir kasabada bir arıtma tesisi şüphesiz ki var. Fakat bu arıtma tesisi milyon dolarlık yatırımlar gerektirmeyen, sulak alan modelli, doğal-yaşayan arıtma sistemleri. Bu sayede suyun büyük bir kısmı geri dönüştürülmekte ve organik evsel atık suların bir kısmından kompost üretimi mümkün olabilmekte.

Ulaşım çoğunlukla bisikletlerle sağlanıyor. Kentsel planlamada bisiklet ve yürüyüş yollarına büyük ölçüde yer ayrılmış. Çeşitli üretim merkezlerinde kasabanın ihtiyacı olan ürünler üretiliyor. Büyük alanlarda doğal tarım, bazı bölgelerdeyse organik tarım uygulamaları yapılıyor.

Birlikte yaşama ve işbirliği kültürünü pekiştirmek için mutfaklar da ortak kullanımda bu şehirde…

Auroville bir hayalden yola çıkıp, gerçeğe dönüşen bir rüya şehir. İnsana mucizelerin gerçek olabileceğini gösteren bir proje. Bugün, yenilenebilir enerjinin önünde duran en büyük engel olan ekonomik argümanları, yarattığı muhteşem ekolojik sanayi dengesiyle çürüten bir oluşum, başka bir yaşamın, başka bir gerçekliğin mümkün olduğunun ispatı.

Auroville’e gitmek ve orada yaşamak için, pasaport ve Hindistan vizesine ihtiyacınız var. Buraya yerleşmek istiyorsanız, Auroville Vakfı’nın da yönetimini elinde tutan Hindistan hükumeti veriyor.

Bir video ile daha detaylı tanımak isterseniz…

Kaynak:

Sabriye Aşır – Sınır Tanımayan Paylaşım Kenti: Auroville – Bütün Dünya Dergisi

https://www.auroville.org/

Yolvemacera

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu