Adını Çok Duyduğumuz Nazca Çizgileri Aslında Neydi?

Güney Peru’nun uzak bir yerinde çölün yüzeyine ka­zınarak yapılmış olan Nazca çizgileri, dünyanın en ilgi çekici çizimleridir. Yalnızca hava­dan bakıldığında net biçimde görülen bu çizgiler, içinde geometrik şekiller, düz çizgiler, kuş ve diğer hay­ anların resimleriyle birlikte toplam 300 figürden olu­şur.

Bu çizgilere jeoglif (yeryüzünde taşları kaldırarak ya da düzenleyerek oluşturulmuş figürler ve şekillere verilen isim) denir. Yıllardır bilim insanları ve arke­ologlar bu şekillerin neden yapıldığı konusunu tartışmaktadırlar.

Bu konuda farklı kuramlar orta­ya atılmıştır. Tahminler arasında, bu çizgilerin gökbilimsel olayları gözlemlemede kullanıldığı, takvim görevi gördüğü, uzay gemi­leri için bir iniş pisti olduğu, yeraltındaki su kaynakla­rının haritasını çıkarmak için kullanıldığı gibi birçok ihtimal bulunmaktadır.

Çölün üzerine bu netlikte re­simler çizmek için harcanan zaman ve emek, bu çizgi­lerin Nazca toplumunda çok önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Acaba bu çizgiler neden var ve ne ama­ca hizmet ediyorlardı?

Nazca Çizgileri Nerededir ve Nasıl Keşfedilmiştir?

Nazca çizgileri, havayolu kuruluşları 1920’lerde Pe­ru çölü üzerinde uçuşlara başladığı zaman keşfedildi. Peru’da arkeoloji biliminin öncüsü olan Julio Tello bu tasarımları 1926’da kaydetmişti. Ancak, ta­rihçi Dr. Paul Kosok 1941’de eşiyle birlikte Nazca’ya ilk kez gelene kadar bu esrarengiz şekiller üzerinde ciddi bir araştırma yapılmamıştı.

Nazca Çizgileri

Nazca Çölü Pasifik Okyanusu ile And Dağları ara­sında, Peru’nun başkenti Lima’nın güneydoğu­sunda bulunan yüksek, çorak bir platodur. Çizgilerin bulunduğu ıssız ova Pampa Colorada’dır (Kırmızı Ova) ve Nazca ve Palpa şehirleri arasında 450 kilometreka­relik bir alana yayılmıştır. Bu ovanın üzerinde, en uzu­nu yaklaşık 13 km, en kısası 500 metreden biraz uzun olmak üzere çok farklı genişlik ve uzunluklarda düz çizgiler bulunur.

Ayrıca üçgen, spiral, daire ve ikiz­ kenar yamuk gibi dev geometrik şekiller ve sinekkuşu, maymun, örümcek, kertenkele ve bir pelikan gibi, uzunluğu 274 metreyi geçen inanılmaz hayvan ve bitki figürleri vardır.

Nazca’da insan biçiminde figür azdır. Ancak çölün kenarında dik tepelerin yamaçlarına ka­zınmış birkaç örnek vardır. Bunların en ünlüsü, 1982’de Eduardo Herran’ın bulduğu 32 metre uzunluğundaki aşağıdaki çizimdir.

Nazca Çizgileri
Nazca çölünün üzerinden uçarken görebileceğiniz şekiller; maymun, çiçek, balina, yılan, kertenkele, akbaba ve farklı kuş tipleri gibi oldukça çeşitli.

Nazca Çizgileri Nasıl Yapıldı?

Çizgiler ortaya çıktığından beri nasıl yapıldıklarına dair birçok kuram ileri sürülmüştür. Çok büyük ve kar­maşık oldukları ve yalnızca havadan görülebildikleri için, kimileri çizgilerin planının insanların katıldığı bir uçuş yardımıyla yapıldığını ileri sürmüştür.

Aslında çizgilerin nasıl yapılmış olduğu büyük bir sır değildir. Aşağıda bulunan daha açık renkli toprağı ortaya çıkarmak için, çölün yüzeyindeki oksit kaplı taş­lar kaldırılmıştı. Bu yolla çizgiler, ortaya çıkan açık renkle, etraflarını saran çölün koyu kırmızısının oluş­turduğu kontrastı yansıtan oyuklar halinde meydana gelmişti. Şekilleri ön plana çıkarmak için bazen çizgile­rin kenarına taşlar dizilmişti.

Nazca Çölü dünyadaki en kurak yerlerden biridir. Bununla birlikte düz ve taşlık bir zemini olması burada neredeyse hiç erozyon olma­masını sağlar. Böylece bu dev doğal defterin üzerine çi­zilen hiçbir şey silinmemiştir. Uzun mesafeler boyunca devam eden düz çizgileri yapmanın basit yöntemleri vardır. Sembollerin nispeten daha karmaşık olanlarının ya­pımına, muhtemelen taslaklar çizilip, bunlar kalıplarla bölünerek başlanmıştır.

Nazca Çizgileri
En küçüklerinin boyları 25 m’den başlarken, bazılarının boyları 275 m’yi buluyor. Bunun yanında inanılmaz derecede “düz” çizgiler de vardır. Bu çizgilerden bazıları 8 km boyunca mükemmel bir düzlükle devam ediyor.

Bu Çizgiler Neden Yapıldı?

Nazca çizgilerini, MÖ 300’den MS 800’e kadar bu bölgede yaşayan Nazca uygarlığının yaptığı sanılmaktadır. Bu topluluk ile çizgiler arasındaki bağ, çizgilerin içinde bu­lunan çömlekler, çölün yüzeyine çizilmiş figürler ile Nazca kültüründeki figürler arasında göze çarpan ben­zerlik ve radyo karbon tarihlendirme yöntemiyle, bazı uzun çizgilerin bitiş noktasını işaretlemek için kullanılan tahta çubuklardan birinin MS 525’ten kalmış oldu­ğunun belirlenmesine dayanır.

Nazca Lines2

Nazca çizgileri üzerine araştırma yapan en tanınmış kişi 1946’da Nazca’daki çalışmalarına başla­yan Alman matematikçi ve arkeolog Maria Reiche’dir. Reiche 50 yıl Nazca’da yaşayarak, hayatını bu çizgilerin incelenmesine ve korunmasına adamıştır. Reiche’nin düşüncesi, çizgilerin gökbilimsel bir takvim işlevi gördüğü ve Nazca Ovası’nın başlı başına dev bir göz­lemevi olduğu yönündedir.

Amerikalı gökbilimci Gerald Hawkins, 1968’de bu kuramı sınadı. Hawkins, güneş, ay ya da yıldızların sistemine uyup uymadıklarını görmek için çizgilerin konumlarını bilgisayara aktardı. Sonuçlar, Nazca çizgilerinin küçük bir kısmının gökbilimsel bir anlamı olabi­leceğini, dolayısıyla çizgilerin gökbilimsel bir amacı ol­madığını gösteriyordu.

nazca
Nazca uygarlığı, güney Peru’nun kurak ovalarında MÖ 200’den MS 600’e kadar gelişti. 
Ana nüfus merkezlerinde kapsamlı sulama uyguladılar ve kalıntıları bugüne kadar kalan iki büyük kentsel kompleks inşa ettiler. Nazca ayrıca zarif çanak çömlek ve tekstil ürünleriyle de tanınır. 

1940’ların sonlarında Nazca çizgileri ile uzaylılar arasında bir çeşit bağlantı noktası olduğu iddia edildi. Bu iddianın en önemli destekçisi İsviçreli yazar Erich von Daniken’dir. 1968’de yayınlanan, en çok satanlar listesinin zirvesine çıkan kitabı Tanrıların Arabaları’nda Daniken, Nazca çizgilerinin uzay gemileri için iniş pisti olduğunu sa­vunmuştur.

Şu anda en mantıklı görünen ihtimal, bu çizgilerin törenlerle ilgili bir amaç doğrultusunda yapılmış olduğudur. Bu iddiaya göre, bu çizgiler törenlerde su elde etmeyle bağlantılı kutsal yollardı. İngiliz kaşif ve film yapımcısı Tony Morrison, çizgile­rin dini bir yol olduğunu savunan kuramla ilgili bir fi­kir ortaya attı. Morrison Nazca çizgileri­nin, Şamanların “ruhani yolculuk yürüyüşleri” olarak tanımlayabileceğimiz bu geleneklerin devasa uyarla­malarını temsil ettiğini düşünüyor.

Gördüğünüz gibi, bu çizgileri Nazca halkının yaptığı kesin kabul edilse de, onları neden yaptıkları konusunda pek çok anlaşmazlık var. Ayrıca bu çizgiler farklı zamanlarda ve farklı amaçlar için de yapılmış olabilir.

Ancak kesin olan şu ki, Nazca çizgileri, eski insanların, ilkel teknolojilerine rağmen, uçakları, vinçleri, elektrikli matkapları ve diğer gelişmiş makineleri olan modern insanları hala hayrete düşüren şeyleri nasıl yapabildiklerini bizlere göstermektedir.

Yazımızın devamında sizi başka bir bölgeye götürelim. Truva Atı Gerçek miydi? Kayıp Şehrin Efsanesini Öğrenelim


Kaynaklar ve ileri okumalar:

YolveMacera

Sibel Çağlar

Merhaba. Matematik öğretmeni olarak sürdürdüğüm hayatıma ilerleyen süreçte doğa sporlarını ve içerik üreticiliğini eklemeyi tercih ettim. Bilim, tarih ve coğrafya ilgi alanlarımın başında geliyor. Severek üretiyorum ve ürettiklerimi yayınlıyorum. Yolculuğumda bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu