En Çok Ormana Sahip Olan Ülkeler

Dünya yaşamı için vazgeçilmez olan ormanlar erozyonu önleyen, hayvanların doğal su kaynağı, yer altı sularının oluşmasına yardımcı olan, toprağı tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önleyen, oksijen üreten ve hava kirliliğini önleyen, kısaca pek çok yönüyle yerküremizin can damarlarıdır.

Son yıllarda yaşanan betonlaşma akımından payını alması sonucunda listede Türkiye’ye ilişkin bilgi yok elbette, diğer yandan Brezilya’da da yağmur ormanları kapitalizmin cepheden hedefinde olmasına rağmen direniyor gibi görünüyor.

İşte, dünyanın orman yönünden en zengin 10 ülkesi

1. Rusya: Rusya yüzölçümü bakımından Dünyanın en büyük ülkesidir. Aynı zamanda Dünyanın en geniş orman bölgelerini bünyesinde bulunduran ülkedir. Rusya’da yaklaşık 8 milyon metrekarelik orman alanı var. Bu rakam; Rusya’nın 17 milyon kilometrekarenin üzerinde yüz ölçüme sahip olduğu düşünüldüğünde neredeyse ülkenin yarısının orman sahalarıyla kaplı olduğunu gösteriyor.

2. Brezilya: Brezilya çok geniş orman alanlarını içinde barındıran bir ülkedir. Dünyanın Akciğerleri olarak kabul edilen Amazonlar da Brezilya’da bulunuyor. Orman alanlarının fazla oluşu ülkede orman ürünleri sanayisinin de gelişmesini sağlamıştır. Ülkede 5 milyon kilometrekarenin üzerinde ormanlık alan bulunmaktadır. Brezilya’nın yaklaşık yüzde 60’ı ormanlardan oluşmaktadır. Ancak küresel iklim açısından kritik önemdeki bu ormanlar da, ne yazık ki, yavaş yavaş yok oluyor. Brezilya’da Amazon ormanları 2014’ten bu yana yüzde 24 oranında küçüldü.

3. Kanada: ‘Geleceğin ülkesi’ olarak tabir edilen Kanada zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahiptir. Ülkedeki orman alanlarının yoğunluğu turizmi de olumlu yönde etkilemektedir. Kanada’da yaklaşık 4,5 milyon kilometrekarelik orman sahaları mevcut. Kanada’nın neredeyse yüzde 45’i ormanlarla kaplı.

4. ABD: Amerika’nın yaklaşık üçte biri ormanlardan oluşuyor. Ülkede yaklaşık 3 milyon kilometrekare orman bulunuyor. ABD’deki teknolojik üstünlük orman ürünleri sanayisinin ülke ekonomisine katkısını üst seviyelere çıkarıyor.

5. Çin Halk Cumhuriyeti: 1,5 milyarın üzerinde nüfusuyla Dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini teşkil ediyor. Çin’deki ormanlık alanlar ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor. Çin’de yaklaşık olarak 1 milyon 140 bin metrekarelik ormanlık alan bulunuyor.

6. Endonezya: Endonezya’nın ekonomisinde orman ürünleri büyük pay sahibidir. Her yıl büyüme kaydeden Endonezya’da bu büyümenin kaynağı yer altı zenginlikleri ve geniş orman sahalarıdır. Endonezya ağaç ve ağaç mamulleri ihracatında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkede yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik orman alanları yer almaktadır. Bu da ülke nüfusunun neredeyse yüzde 60’ına denk gelmektedir.

7. Kongo-Zaire: Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen bölge zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahiptir. Orman alanları ülkede 1 milyon 90 bin kilometrekarelik alanı kapsamaktadır. Bu oran ülkenin yarısını teşkil etmektedir.

8. Peru: 1.285.216 kilometrekarelik yüzölçüme sahip ülkenin yaklaşık 700 bin kilometrekarelik ormanlık bölgeye sahiptir. Bu da Peru’nun yüzde 60’ından fazlasının ormanlardan oluştuğunu gösteriyor.

9. Hindistan: Hindistan Çin’den sonra yaklaşık 1 milyon 200 binlik nüfusuyla dünyanın en fazla nüfusa sahip olan ikinci ülkesidir. Ormanlık alanlar ülke yüzölçümünün yaklaşık yüzde 22’sini teşkil ediyor. Ülkenin ormanlık alanı 550 bin kilometrekarenin üzerinde.

10. Meksika: Meksika’nın büyük bölümü yüksek kayalıklı dağlardan ve çöllerden oluşmaktadır. Ancak buna rağmen ülkede 500 bin kilometrekare civarında orman bulunmaktadır. Bu da ülke yüzölçümünün yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu